Sağlık çalışanının istifası kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

Sağlık çalışanının istifası kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:57
Sağlık çalışanının istifası kabul edilmeyecek

AA’nın yaptığı habere göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu resmi yazısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzası ile 81 ilin sağlık müdürlüklerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Buna göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar, bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleriyle istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı, sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce belirlenebilecek.

Kovid-19 hastalığına yönelik olarak yalnızca risk grubunda bulunan kanser hastaları ve organ nakli olan kişilerin durumları, bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleriyle istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı, sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

İdari izinliler

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan hamile personele, hamileliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan sürede idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp süt izni kullanan personel idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında ifade edilen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkını kullanmaya devam edecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sağlık personeline getirilen istifa yasağı...

Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talebi kabul edilmeyecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal ayrılışının gerçekleştirilerek görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Çalışma saatlerine yönelik olarak mevcut uygulamalara devam edilecek, merkez ve taşra teşkilatlarında sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri konusunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması durumunda, idari izinli kabul edilen personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına yönelik olarak kurum amirleri yetkili olacak. Bu kapsamda bulunan çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulan kişiler görevlerine dönecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan bütün personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ve kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin gerçekleştirmesi hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacak.

İdari izinli sayılan kişiler fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ve diğer özlük hakları saklı tutulup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol