BES’te dikkat çeken yeni düzenleme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları sebebi ile sistemden çıkışlarının önlenebilmesi adına birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.

BES’te dikkat çeken yeni düzenleme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları sebebi ile sistemden çıkışlarının önlenebilmesi adına birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.

09 Temmuz 2019 Salı 12:09
BES’te dikkat çeken yeni düzenleme!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları sebebi ile sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.

TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 yılları arasındaki dönemleri kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı’nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına ilişkin önemli hedefler yer alıyor.

Buna göre, plan dönemin içerisinde yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılabilmesi adına kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılık gösterecek.

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları sebebi ile sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar sebebi ile bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme imkanı tanınacak.

Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı bir şekilde kurulacak olan Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşvikler ile artırılacak.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemeler ile teşvik edilecek.

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergisel düzenleme

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına yönelik düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine yönelik mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin edebilmek adına, borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak yapılan harcamalarda ilgili ürünlere yönelik vergisel teşvikler uygulanacak.

Bu doğrultuda, geçen yıl içerisinde yüzde 26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının plan sonunda yüzde 30,3’e, BES katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Özel sektöre tek muhatap

Söz konusu planda yer alan cari açığın finansmanına ilişkin hedefler doğrultusunda da özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması hayata geçirilecek.

Yatırımlara yönelik her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayacak düzenleme gerçekleştirilecek. Yatırımlara yönelik izin, onay ve ruhsat gibi süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu, düşük maliyetli olmasını sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacak.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer yaratan komple yeni yatırımların ülkeye çekilebilmesi adına aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek.

Dünyadaki emeklilik fonları ve büyük ölçekli fonlar Türkiye’ye çekilecek

Cari işlemler açığının büyük bir oranda borç oluşturmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak.

Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecek.

Ülkenin yatırım ortamı detaylı bir program ile uluslararası alanda tanıtılacak. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal ürünler oluşturulacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol